8 mars… et inégalités

Je ne sais pas pourquoi les femmes sont fières de maintenir ce jour de 8 mars une journée pour les femmes. Ne sont-elles pas conscientes qu’en célébrant cette journée comme journée particulière, elles s’éloignent de plus en plus de leur idéal sur l’égalité de sexe… l’égalité au travail, l’égalité pour l’engagement des femmes en politique etc? Je préfèrerais qu’elles disent qu’elles n’ont pas besoin d’une journée particulière pour lutter. Qu’elles doivent lutter 365jours/ an… et que comme les hommes, elles ont droit au repos journalier, au repas quotidien, au travail… et tout cela tous les jours.

Serasera.org & IFG

J’ai publié aujourd’hui serasera.module pour drupal. C’est surtout pour intégrer le Auth Module de serasera sur infogasy.net. A partir de maintenant, les membres de serasera.org peuvent utiliser leur login@serasera.org et leur mot de passe sur infogasy.net

Pour ne pas créer une confusion d’utilisateurs. Il faut bien mettre la partie @serasera.org

Un autre module mis sur infogasy.net s’agit du smileys.module. Une modification Variable-Based du seul smiley module sur drupal.org

The worst site I designed

Today, I was able to retrieve from my backup Paola’s site decorteam.it and I realised that, so far, it’s the worst site I designed. Paola, as an artist, thinks very differently. She thinks a website like a book or somewhat. I remember the struggle I underwent designing that site… acting completely against my logical thinking.
Ok at least, it is on now. What I plan to do is to redesign it somehow in another place and then show her what a real website is.

Tetikasa Baiboly – Tohiny

Nanoratra  tany amin’ny baiboly@dts.mg aho. Itsy ambany itsy ny taratasy nalefako. Henoko tamin’ny namana roa (ny iray nandalo tany amin’ny FMBM, ny iray kosa niantso avy aty andafy) fa tsy dia mankasitraka ny tetikasa ny FMBM. Tsy namaly ny taratasiko anefa ry zareo. Angamba fantany ny zavatra havaliko azy.

Koa dia mitohy ihany aloha izany ny fanangonana andininy.

Ho an’ny Mpiandraikitra ny Fikambanana Mpampiely Baiboly Malagasy

Antony: Tetikasa Baiboly an-takelaka internety

Tompoko,
Am-panetren-tena tanteraka no anoratana aty aminareo sy maneho ny fankasitrahana noho ny asa ataonareo eo amin’ny fampielezana ny Tenin’Andriamanitra.
Mahatsiaro ho voakasika ao anatin’izany koa izahay eo amin’izay fahafahana mety hanananay manampy amin’izany asa fampielezana izany.
Izany indrindra no mahatonga anay hifandray manokana aminareo satria izahay dia manana fikasana ny hamoaka ny Baiboly Dikanteny DIEM sy dikanteny Katolika ho azo vakiana amin’ny internet. Izany dia hampidirina ho fanampin’ny dikanteny Protestanta izay efa karakarain’ny baiboly.org. Ny pitsopitsony ara-teknika rehetra dia efa vonona avokoa.
Misimisy ihany ireo namana vonona ny hanampy anay hampiditra ny lahatsoratry ny andininy tsirairay amin’ny Internet kanefa mety ho fanampiana be ho anay raha toa ka efa misy lahatsoratra efa vonona azo ampidirina.
Eo am-piandrasana ny tolo-kevitra avy aty aminareo, dia raiso tompoko ny haja ambony atolotray anareo.
\n
\nHeriniaina Eugene
\nMpiandraikitra ny serasera.org
Tel +39 338 744 2412
\nRome Italie
\n
\n
\n
\n\n\n”,0] ); D([“ce”]); //–>
Heriniaina Eugene
Mpiandraikitra ny serasera.org
Tel +39 338 744 2412
Rome Italie

Mahaiza manontany…

Mahita ny Dinika tato ho ato aho… dia betsaka ny manontany. Inona no mahatonga…? Nahoana ny … no … ? Ahoana ny hevitrareo amin’ny…? Raha …. dia ahoana ny…? sns.
Dia lasa ny eritreritra (mandalo) sady mbola fanontaniana indray. Ahoana no tena fametraka fanontaniana? 🙂
Ireto misy valiny vitsivitsy :
1. Omeo valiny hifidianana ny olona
Ho an’izay efa nandalo klasy ambaratonga faharoa fototra (na Sé é zé) dia toa moramora kokoa ny mamaly rehefa ilay misy Tsabo telo iny (vaintisety de boka) toa izay ilay fanontaniana iray fotsiny. Ohatra le hoe Iza amin’ireto no renivohitr’i Kenya : – Kartoum – Nairobi – Paris 🙂 Raha miresaka dia azo atao hoe efa mba taritinao kokoa ny sain’ny olona hamaly fa tsy voatery haminavina be loatra… mahatonga azy tsy hanome valiny na hanome valiny tsy andrasanao.
2. Omeo aloha ny hevitrao
Ny olona mametraka fanontaniana matetika dia efa misy valiny ao an-dohany ao fa mila fanamarinana avy amin’ny hafa izy. Raha izay dia tonga dia lazao aloha ny hevitrao vao manontany ny hafa.
Ohatra: Ny fitiavana amiko dia fanoloran-tena ho an’izay tiana sns… ahoana no mba fiheveranao izany?
Amin’izay mantsy dia manohitra na manamarina anao ny olona.
3. Apetraho ny antony mahatonga anao mametraka fanontaniana
Rehefa mametraka fanontaniana ianao dia aza heverina hoe azon’ny olona avy hatrany ny antony mahatonga ny fanontaniana. Ianao ihany no tena mahalala ny seho (contexte) nahatonga ilay fanontaniana. Tsara, noho izany, raha apetrakao aloha io seho nahatonga ny fanontaniana io.
Raha hanontany hoe “Inona no atao hoe fitiavana?” dia mivelatra be ny mety ho valiny. Ka tokony hasiana fampidirana hahafantaran’ny olona ny antony mahatonga ilay fanontaniana. Ohatra hoe, “Nisy olona iray izay notiaviko, afaka 5 volana anefa dia fantatro fa tia olon-kafa koa izy. Izy anefa mbola miteny foana hoe tia ahy. Inona marina no atao hoe fitiavana?”
Raha tahaka an’io dia hahazo valiny mahitsy sy mifandraika amin’ny ilainao kokoa ianao.

Alao hery ary… manontania… fa mahaiza manontany dia hahazo valiny ianao.

And let the game start

I was anxious while waiting for this time when whey lunch officially the Olympic games of Torino. All here, in Italy, were affraid of any possible trouble… and this time from within. In fact, some group of anti-global, sweared to disturb it’s opening ceremony.

But now, the game has just started without any incident.

“Each one of us has the power to change the world”