Tam-pitiavana tanteraka

Tena tam-pitiavana tanteraka aho no nanao izay natao androany. Tsy miova ny principe-ko manome maimaim-poana sans espérer d’avoir de retour.
Gaspillage hono zah 🙂

Annunci

Tiako ianao na dia…

Tiako ianao na izy
No tonga tao alohako
Nambabo ny fonao

Tiako ianao na azy
Ny sento sendra reko
Rehefa mifandao

Tiako ianao na aminy
No iantefan’ireo
Teny mamy rehefa miaraka

Tiako ianao na dia…
Tsy ho ahy mandrakizay
Fa tsy maintsy mbola hisaraka