Tam-pitiavana tanteraka

Tena tam-pitiavana tanteraka aho no nanao izay natao androany. Tsy miova ny principe-ko manome maimaim-poana sans espérer d’avoir de retour.
Gaspillage hono zah 🙂

Annunci