Exam manadala

Notify Blogger about objectionable content.
What does this mean?

blogspotInit();

Anisan’ny zavatra tiako ny mianatra fa ny zavatra tena tsy tiako indrindra dia ny manao examen. Ok ho hita eo ny valiny fa tena nanadala aloha iny McDo androany iny.